gallery-wong-amat-tower-elevation-4

กฎหมายตรวจสอบอาคาร (ธ.ค.49)

หากจะเปรียบอาคารกับตัวคนเรา งานสถาปัตยกรรมก็คือรูปร่างและผิวพรรณที่สวยงามน่ามอง โครงสร้างเปรียบเช่นกับโครงกระดูกมนุษย์ ส่วนอวัยวะภายในก็คือ งานระบบ ถ้าผิวหนังเกิดมีแผลย่อม อาจนำเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายได้ ยิ่งไปกว่านั้นเมื่อโครงกระดูกส่วนสำคัญชำรุดเสียหาย เราก็อาจไม่สามารถยืนหรือเดินได้ อวัยวะภายในเจ็บป่วยทำให้ไม่สบาย เมื่อมนุษย์ใช้ชีวิตมาถึงวัยกลางคน จำต้องมีการพบแพทย์เพื่อตรวจดูแลสุขภาพ รถยนต์ที่ใช้อำนวยความสะดวกก็ต้องมีการตรวจเช็คจากศูนย์บริการรถ ซึ่งก็เป็นลักษณะเดียวกับอาคารบ้่านเรือน ใช้งานไปหลายๆ ปี ย่อมเกิดการ ทรุดโทรมเป็นธรรมดาจึงควรที่จะต้องมีการตรวจสอบอาคารตามวาระ โศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่า นำมาซึ่งความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ไม่ว่าจะเป็นโรงแรม ถล่ม โรงงานไฟไหม้ ยังคงเป็นภาพที่ติดตา และไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นอีก อาคารที่ก่อสร้างขึ้นมามากมาย แม้ในขั้นดอนการก่อสร้างอาจจะมีระบบการควบคุมงานเป็นอย่างดี แต่ถ้าในช่วงระหว่างการใช้สอย อาคาร ละเลยไม่ได้มีการตรวจสอบดูแลระบบต่าง ๆ ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก็ไม่ต่าง อะไรกับการไม่มีระบบเหล่านั้น เช่น โรงแรมแห่งหนึ่งเกิดเพลิงไหม้ ที่พื้นชั้นล่าง แต่ระบบดับเพลิง ไม่ทำงาน บันไดไม่มีผนังปิดกั้นควันทำให้ควันกระจายไปทั่วอาคารอย่างรวดเร็ว จึงทำให้เกิดมีการเสียชีวิตขึ้นเป็นจำนวนมาก กฎกระทรวงดังกล่าวของกรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นมาตรการทางกฎหมายเชิงป้องกัน โดยเจตนารมณ์ของกฎหมายนี้ก็เพื่อให้ความรู้ และความเข้าใจที่ดีแก่เจ้าของอาคาร และประชาชนโดยทั่วไป เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ทั้งของผู้ใช้อาคาร และ เจ้าของอาคาร จึงกำหนดให้เจ้าของ อาคารมีหน้าที่ต้องจัดหาผู้ตรวจ ซึ่งเป็นบุคคลที่ 3 มาตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรง และระบบ...

Skyscraper-Architecture-Design-Wallpaper

Another creative guide

Fortunately, learning is not limited to only a small minority of people anymore; it is not even limited to visiting a school or a university. The Internet makes it possible for us to distribute knowledge at a small price, and is full of resources to expand everyone’s knowledge on an enormous variety of topics. Since learning is...