12

แนวทางการตรวจงานก่อสร้างด้วยตนเอง : ตอนที่ 2 ภาพรวมของการตรวจงานในช่วงระหว่างการก่อสร้าง (ก.ค. 52)

ฉบับที่แล้วได้อารัมภบทถึงการตรวจงานก่อสร้างซึ่งมีด้วยกัน 3 ส่วนหลัก คือ การตรวจงานระหว่างการก่อสร้าง, ก่อนส่งมอบงาน และก่อนหมดเวลารับประกัน สำหรับฉบับนี้จะขอกล่าวถึงภาพรวมของการตรวจงาน (อาคารหรือห้องชุดเำำพื่ออยู่อาศัย) ในช่วงระหว่างการก่อสร้างก่อนนะครับ  แล้วจะเริ่มเจาะลึกแต่ละส่วนของอาคารในโอกาสต่อไป

ก่อนจะลงมือตรวจงาน  อันดับแรกผมขอแนะนำสิ่งที่คุณต้องนำติดตัวไปสถานที่ก่อสร้างด้วยทุกครั้ง อย่างน้อยคุณควรเตรียมตัวและอุปกรณ์ดังนี้ครับ

1. แบบก่อสร้าง ควรศึกษาแบบให้เข้าใจ และนำติดตัวไปด้วย เพื่อเอาไว้ตรวจดูระยะ ขนาด และข้อกำหนดต่าง ๆ ที่สถาปนิกและวิศวกรระบุไว้

2. ตลับเมตร สำหรับใช้วัดระยะต่าง ๆ ว่าผู้ก่อสร้างได้ทำตรงตามแบบหรือไม่

3. สมุดจดบันทึก ไว้ใช้จดบันทึกสิ่งที่คุณสงสัย หรือ ใช้จดเตือนความจำกันลืม เพื่อที่จะถามช่าง หรือ ผู้รู้อื่น ๆ

4. ปากกาหรือดินสอ ไว้เขียน จด หรือ ขีดทำเครื่องหมายต่าง ๆ   ซึ่ง จริง ๆ แล้วผมขอแนะนำให้ใช้ดินสอไม้ครับ

5. แต่งตัวให้รัดกุม เพื่อความปลอดภัยของคุณเอง

แล้วในระหว่างงานก่อสร้าง เราต้องดูอะไรกันบ้าง ผมขอกล่าวถึงเฉพาะหัวข้อก่อนนะครับ

1. งานดินและเตรียมการ ได้แก่  ขนาดที่ดิน  สภาพดินเดิมและพื้นที่เดิม  การปรับสภาพพื้นที่ดิน และ การวางผัง

2. งานโครงสร้าง ได้แก่ เสาเข็ม (ถ้ามี), ฐานราก  เสาตอม่อ คาน เสา พื้น คอนกรีตเสริมเหล็ก รวมถึงสิ่งที่ฝังในคอนกรีต และ โครงสร้างเหล็ก

3. งานสถาปัตยกรรม ได้แก่ พื้น, ผนัง, หลังคา, ฝ้าเพดาน, ประตูหน้าต่าง, สุขภัณฑ์, สี และ สิ่งอื่น ๆ จิปาถะ

4. งานระบบสุขาภิบาล ได้แก่ ท่อน้ำ, ถังน้ำ, ถังบำบัด, ปั๊มน้ำ เป็นต้น

5. งานระบบไฟฟ้า ได้แก่ ระบบแสงสว่าง, สวิทช์ไฟ, ปลั๊กไฟ, โทรศัพท์, ระบบอินเตอร์เน็ท, สายอากาศทีวี, กล้องวงจรปิด, สัญญาณกันขโมย ยังมีอีก แต่ขอยกตัวอย่างไว้เท่านี้ก่อนครับ

6. งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

7. งานตกแต่งภายใน (ถ้ามี) ได้แก่ เฟอร์นิเจอร์บิลท์อิน และ ลอยตัว

พอจะเห็นกันหรือยังครับว่าบ้านของเรานี่น่ะ มีอะไรต่อมิอะไรให้ตรวจกันมากมายแค่ไหน แล้วถ้าเราไม่ได้ไปตรวจตอนที่ทำการก่อสร้างละก็… เมื่องานเสร็จแล้วจะดูยากมากทีเดียวครับ ทั้งยังนึกไม่ออกว่าเวลามีปัญหามันเกิดเพราะอะไร บ้านแสนสุข อาจกลายเป็น บ้านแสนทุกข์ก็ได้ ตรวจอะไร อย่างไร เมื่อไหร่ โปรดติดตาม ฉบับ ต่อ ๆ ไป นะครับ