12

แนวทางการตรวจงานก่อสร้างด้วยตนเอง : ตอนที่ 6 (ต่อ) การตรวจสอบงานตอกเสาเข็ม (ธ.ค. 52)

การตรวจสอบก่อนการตอกเสาเข็มมีดังนี้

ก.) ตรวจสอบตรา มอก. อย่างที่ได้กล่าวข้างต้น หากมีข้อสงสัยให้ขอหนังสือรับรอง ที่สถาบันมาตรฐานอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (มอก.) ออกให้กับบริษัทผู้ผลิตเสาเข็มรายนั้นๆ โดยเสาเข็มดังกล่าวจะมีตราของบริษัทผู้ผลิตประทับในเนื้อคอนกรีตคู่กับตรา มอก.

ข.) ขอดูรายการคำนวณการตอกเสาเข็มพร้อมการเซ็นรับรองและสำเนาใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพของวิศวกรโยธาผู้คำนวณ เมื่อได้รับแล้วก็นำไปปรึกษาวิศวกรโยธาที่ท่านเชื่อถือหรือเก็บไว้ตรวจงานเองตามที่จะกล่าวต่อไป

ค.) ตรวจสอบสภาพของเสาเข็มที่นำเข้ามาในสถานที่ก่อสร้างทุกต้นว่า เสาเข็มตรง ไม่โก่งงอ ไม่แตก ไม่ร้าวหรือหัก หัวเสาเข็มต้องตรงและได้ฉากกับแนวยาว

ง.) ตรวจดูความมั่นคงแข็งแรงของปั้นจั่นหรือสภาพดินบนเส้นทางเดินของปั้นจั่นหรือรถตอกเสาเข็ม เพื่อป้องกันการล้มลงถูกคนบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต หรือถูกทรัพย์สินของผู้อื่นเสียหาย

จ.) ตรวจสอบจุดที่จะตอกเสาเข็มว่าตรงตามแบบก่อสร้างของท่านหรือไม่ เพราะหากพบว่าไม่ตรงกับแบบแล้ว การแก้ไขภายหลังจะเกิดความยุ่งยาก หรือหากผิดแล้วไม่ทราบจะเป็นอันตรายมากอาจถึงขั้นอาคารวิบัติได้ทีเดียว

ฉบับนี้หน้ากระดาษหมดแล้วครับ ฉบับหน้ามาคุยกันต่อถึงการตรวจสอบขณะและหลังจากการตอกเสาเข็มครับ

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรฐานของเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงที่ได้มาตรฐานของ มอก.396-2524 ได้ที่ www.RATCHAKITCHA.SOC.GO.TH หรือชมวิดีโอคลิปขั้นตอนการตอกเสาเข็มที่ www.selecton.com