12

แนวทางการตรวจงานก่อสร้างด้วยตนเอง : ตอนที่ 7 การตรวจสอบงานตอกเสาเข็ม (ม.ค. 23)

ฉบับที่ผ่านมาได้กล่าวถึงการตรวจสอบงานเสาเข็ม ในช่วงก่อนการตอก ไปแล้ว นะครับ ว่า เข็มที่ได้มาตรฐานร ควรมีลักษณะอย่างไร แล้ว การเตรียมพื้นที่และ เตรียมงานตอกเข็มให้ปลอดภัย ควรเป็นเช่นไร  ฉบับนี้มาต่อกัน ถึงการตรวจงาน ในช่วงขณะ และ หลัง การเสาเข็ม นะครับ

รถตอกเสาเข็ม

ภาพรถตอกเสาเข็ม (ที่กำลังได้รับความนิยม เนื่องจากทำงานได้เร็ว)

เมื่อตรวจสอบทุกอย่างถูกต้องเรียบร้อยตามที่กล่าวถึงในฉบับก่อนแล้ว  ก็สามารถดำเนินการตอกเสาเข็มได้ และต้องตรวจสอบขณะตอกเสาเข็มดังนี้

a)    ตรวจสอบว่าการนำเข็มตั้งบนจุดตอกตรงตามตำแหน่งที่ทำเครื่องหมายไว้หรือไม่ ถ้าไม่ต้องขยับจนกว่าจะตรงกับหมาย และ ตัวเสาเข็มต้องตั้งตรงได้ดิ่งด้วย นะครับ บางท่านถามว่า ตั้งคลาดเคลื่อนได้แค่ไหน  ผมขอตอบว่า ควรเริ่มต้น โดยไม่คลาดเคลื่อนเลย เพราะ ระหว่างที่ตอก เข็มก็อาจเคลื่อนตัวออกจากศูนย์ไปอีก จะยิ่งเป็นการสะสมความคลาดเคลื่อนให้เพิ่มไปอีก จะคลาดเคลื่อนได้แค่ไหน เดี๋ยวไปกล่าวถึงการตรวจหลังตอกนะครับ

b)   ตรวจ blow count ผู้รับเหมาจะทำเครื่องหมายบนเสาเข็มห่างกัน 30 ซม. เพื่อนับจำนวนครั้งในการตอกเสาเข็ม โดยทั่วไปควรจะต้องเกิน 30 ครั้ง/ฟุต จึงจะเริ่มนับระยะจมในการตอก 10 ครั้งสุดท้าย (last ten blows) ซึ่งวิศวกรจะระบุไว้ในรายการคำนวณตามที่กล่าวในข้อ ข.) เช่น last 10 blows ไม่เกิน 10 ซม. ก็จะทำเครื่องหมายไว้บนเข็ม ตอก 10 ครั้งแล้วทำเครื่องหมาย วัดระยะไม่มากกว่าระยะที่วิศวกรระบุ ถือว่าเสาเข็มอยู่บนชั้นดินที่แน่นตามที่

a)    วิศวกรคำนวณไว้ งานที่ได้มาตรฐานจะเช็ค last 10 blows 3 ชุด ดูตัวเลข 3 ชุดนี้ ชุดหลังควรน้อยกว่าชุดก่อน แสดงว่าชั้นดินไม่ผิดปกติ หากว่าไม่เป็นดังที่กล่าวควรขอคำปรึกษาจากวิศวกรโยธาที่คุณเชื่อถือ

อนึ่ง การตรวจ blow count คือการเช็คความแน่นของชั้นดินด้วยหลักการที่ว่า ชั้นดินที่แน่นมากเท่าไหร่ ยิ่งต้องใช้จำนวนครั้งในการตอกมากขึ้นต่อระยะอ้างอิง (1 ฟุต) เช่น 10 ครั้ง/ฟุต          15 ครั้ง/ฟุต           20 ครั้ง/ฟุต

25 ครั้ง/ฟุต        30 ครั้ง/ฟุต เป็นต้น  หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ ชั้นดินที่แน่นขึ้นระยะจมในการตอก 10 ครั้งจะต้องน้อยลง เช่น last 10 blows 3 ชุด ควรลดลง เช่น 10 ซม.          9 ซม.          8 ซม. เป็นต้น

การตรวจสอบเบื้องต้น ยังไม่จบครับ

หลังจากตอกเสาเข็มแต่ละต้นเสร็จควรดูสภาพหัวเข็ม ต้องอยู่ในสภาพดี ไม่เสียหายมากหรือไม่มีรอยร้าว

การตรวจสอบดิ่งของเสาเข็ม

ภาพการตรวจสอบแนวดิ่งของเสาเข็ม

เสาเข็มล้มดิ่งในทิศทางใดก็ตาม มากเกินไปหรือไม่  และสุดท้ายต้องตรวจสอบตำแหน่งของเสาเข็มว่าคลาดเคลื่อนไปจากตำแหน่ง (Pile Deviation) ที่แบบระบุไว้มากหรือไม่ ถ้าท่านพิจารณาแล้ว คลาดเคลื่อนจากตำแหน่งที่ระบุไว้ในแบบ ในทิศทางใดเกินกว่า 1/10 ของขนาดของเสาเข็ม (กรณีเข็มสี่เหลี่ยมตัน)

ภาพเสาเข็มหนีศูนย์

ภาพเสาเข็มหนีศูนย์ (จุดสีแดง คือ ศูนย์กลางเสา ตามที่ระบุในแบบ)

ควรปรึกษาวิศวกรโยธาที่ออกแบบให้ท่าน หรือ วิศวกรที่ท่านเชื่อถือครับ

ฉบับหน้ามาคุยกันต่อเรื่องเสาเข็มเจาะ สวัสดีครับ

***************************

Photo credit :

-    ภาพการตรวจสอบแนวดิ่งของเสาเข็ม www.postengineer.com

-       ภาพรถตอกเสาเข็ม  www.thaitechno.net

-       ภาพเสาเข็มหนีศูนย์ http://www.bloggang.com/data/p/pial/picture/1251118773.jpg

-       หรือชมวิดีโอคลิปขั้นตอนการตอกเสาเข็มที่ : www.selectcon.com