srirachaPanorama

 

 • ข้อมูลแนะนำบริษัท

  บริษัท ศรีราชา อาร์คิเตค แอนด์ เอ็นจิเนียร์ จำกัด (SAE)

  เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจ ทางบริการวิชาชีพด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมเป็นหลัก มีวัตถุประสงค์ของการ จัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับความต้องการบริการดังกล่าวในพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก ซึ่งกำลังมีการขยายตัวของเขต อุตสาหกรรม พาณิชยกรรมและชุมชนอย่างต่อเนื่อง

  บริษัท ศรีราชา อาร์คิเทค แอนด์ เอ็นจิเนียร์ จำกัด เป็นหนึ่งของบริษัทในเครือ ศรีราชาดอทคอมที่มีธุรกิจอยู่หลายแขนง ทั้งอสังหาริมทรัพย์ สิ่งพิมพ์ คอมพิวเตอร์ และไอที สื่อโฆษณา ออกแบบเว็บไซด์และงานด้านกราฟฟิก

  ในช่วงแรกของการบริการส่วนหลักจะเป็นลูกค้าบริษัทกลุ่มในเครือฯ และได้ ขยายตลาดไปยังลูกค้าซึ่งดำเนินธุรกิจอยู่ในพื้นที่จนถึงปัจจุบันลักษณะการให้บริการของ บริษัท ศรีราชา อาร์คิเทคแอนด์ เอ็นจิเนียร์ จำกัด ได้แก่ อาคารสำนักงาน อาคารชุด และ ที่อยู่อาศัย อาคารโรงงาน และอาคารประกอบ คลังสินค้า รวมถึงที่พักตากอากาศ

  สำนักงาน : เลขที่ 1-5 ถนนศรีราชานคร 4 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

  ทุนจดทะเบียน : 1,000,000 บาท


 • ความหมายของโลโก้

  logo_ae

  ความหมายของโลโก้

  สะพาน คือ สิ่งก่อสร้างที่ใช้เดินข้ามอุปสรรคทางธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นสายน้ำหรือหุบเขา เพื่อใช้ในการสัญจรไปมา ติดต่อค้าขาย เชื่อมสัมพันธไมตรีของมนุษย์ ตั้งแต่ในอดีตจวบจนปัจจุบัน ซึ่งก็จะยังคงเป็นเช่นนี้ตลอดไป
  ในเชิงนามธรรม สะพาน จึงเปรียบเสมือนกับเครื่องมือที่ใช้ก้าวผ่านพ้นอุปสรรค และการเชื่อมโยงทางความคิด


 • เกี่ยวกับ อ.ศรีราชา

  เกี่ยวกับ อ.ศรีราชา

  ที่ตั้ง เป็นอำเภอชายทะเล อยู่ห่างจากกรุงเทพ ประมาณ 100 กม. แยกขวาจากถนนสุขุมวิท กม.ที่ 118 เข้าไปประมาณ 1 กม. ศรีราชา เคยเป็นสถานตากอากาศที่มีชื่อเสียงมาแต่เก่าก่อน คือ สถานตากอากาศ หาดผาแดง ยุคเดียวกับ สถานตากอากาศ บางปู

  ผลไม้ที่ขึ้นชื่อของศรีราชา คือ สับปะรด

  อดีต อำเภอศรีราชา เดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอบางละมุง เมื่อประมาณ 100 ปีเศษมานี้ เมืองบางละมุงได้ย้ายมาตั้งอยู่ที่บ้านบางพระ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ การปกครองเป็นมณฑล จึงได้ย้ายเมืองบางพระมาตั้งอยู่ที่บ้านบางปลาสร้อย หรือ อำเภอเมืองชลบุรีปัจจุบัน โดยได้รวมเมืองพนัสนิคมเข้าด้วย เรียกว่าเมืองชลบุรี ส่วนเมืองบางพระได้ตั้งเป็น อำเภอบางพระ ในปี พ.ศ. 2434 ต่อมาปี พ.ศ. 2446 ได้มีการย้ายที่ว่าการอำเภอบางพระมาตั้งที่ตำบลศรีราชา และได้เปลี่ยนชื่อเป็นอำเภอศรีราชา ตั้งแต่นั้นมา

  ผู้ก่อตั้งเมืองศรีราชา
  คือ จอมพลมหาอำมาตย์เอก เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี ท่านเปรียบเสมือน Chief Executive Director (CEO) ของพระพุทธเจ้าหลวง รัชกาลที่ 5 ท่านได้มาทำงานเป็นกรรมการผู้จัดการ ของ บริษัทศรีมหาราชา จำกัด (บริษัท ยุคบุกเบิก ของไทย ทำสัมปทานไม้ และ ผลิตภัณฑ์ แผ่นไม้อัด) ที่ศรีราชา จนท่านเกษียณอายุ และ ใช้ชีวิตบั้นปลายที่นี่ จนวันสุดท้าย ปัจจุบัน บ้านพักของท่าน ถูกดัดแปลง เป็นร้านอาหาร Seaside (ในเครือ S & P)

  ปัจจุบัน
  ศรีราชาเป็นเมืองเศรษฐกิจระดับประเทศ ศรีราชา เพียงอำเภอเดียว เป็น ที่ตั้งของโรงกลั่นน้ำมัน 2 ใน 5 แห่ง ของประเทศ (ไทยออยล์ และ เอสโซ่) คลังปิโตรเลียมอีก 2 แห่ง (ปตท. และ ปิโตรนาส) มีนิคมอุตสาหกรรม ถึง 4 ใน 5 แห่งของจังหวัดชลบุรี (นิคมฯ แหลมฉบัง นิคมฯ เครือสหพัฒน์ฯ นิคมเหมราช ชลบุรี และ นิคมฯ ปิ่นทอง) และ ท่าเรือน้ำลึก ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย (ท่าเรือแหลมฉบัง) ด้วยเหตุนี้ จึง เป็นแหล่งงานของประชาชนที่หลั่งไหลจากทั่วประเทศและทั่วโลก หลายแสนคน

  ศรีราชาเป็นเมืองแห่งการศึกษา ระดับประถมและมัธยม ศรีราชา เป็นที่ตั้ง ของโรงเรียน อัสสัมชัญศรีราชา ที่มีชื่อเสียงทั้งด้านการเรียนดี กีฬาเด่น ดนตรีเยี่ยม ได้รับรางวัลทั้งระดับประเทศ และ ระดับโลก ส่วนระดับอุดมศึกษา ในจังหวัดชลบุรี มีมหาวิทยาลัยของรัฐ 3 แห่ง (ไม่นับวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยของเอกชนและ ศูนย์บัณฑิตศึกษาของรัฐ อีกหลายสถาบัน ) มหาวิทยาลัยของรัฐ 2 ใน 3 แห่ง ตั้งอยู่ในเขตอำเภอ ศรีราชา คือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคตะวันออก