ฮอนด้า ศรีราชา

ศูนย์บริการรถยนต์

เจ้าของ : ศรีราชา ฮอนด้า ออโต้โมบิล จำกัด  

สถานที่ตั้ง :
อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี

ผู้จัดการฝ่ายก่อสร้าง :
บริษัท ศรีราชา อาร์คิเทค แอนด์ เอ็นจิเนียร์ จำกัด

ขอบเขตงานบริการ:
1) เอกสารประมาณราคา
2) ดูแลเอกสารและสัญญาการก่อสร้าง
3) ควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง
) ควบคุมระยะเวลาการก่อสร้างให้เป็นไปตามเป้าหมาย
5) ควบคุมตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้าง

รายละเอียดโครงการ :
โครงการ ศูนย์บริการรถยนต์ฮอนด้า ศรีราชา ตั้งอยู่บนพื้นที่ขนาด 10,000 ตร.ม. ติดกับถนนสุขุมวิท ประกอบไปด้วย
1) อาคารโชว์รูม 3 ชั้นพื้นที่ 1,800 ตร.ม.
2) อาคารศูนย์บริการซ่อมรถยนต์ 2 ชั้น พื้นที่ 3,200 ตร.ม.
3) อาคารบริการทั้งหมด
4) งานภายนอก

พื้นที่โครงการ :
10,000 ตร.ม.

พื้นที่ใช้สอยอาคาร :
5,000 ตร.ม.

งบประมาณการก่อสร้าง :
100 ล้านบาท

ระยะเวลาการก่อสร้างโครงการ :
มิถุนายน 2549 – มีนาคม 2550